Hot Tapping

Denne metoden muliggjør tilkobling av nye rør, ventiler eller annet utstyr til et eksisterende rørledningssystem mens det fortsatt er i drift. Dette har flere fordeler, inkludert kostnadsbesparelser og minimal nedetid.

Ved hjelp av spesialdesignet utstyr, som hot tap-ventiler og boreenheter, utføres hot tapping ved å lage en midlertidig åpning i røret mens det er i drift. Dette gjør det mulig å installere nødvendige tilkoblinger uten å påvirke produksjonsprosessen. Hot tapping brukes ofte i industrier som olje og gass, vannforsyning, kjemisk produksjon og andre sektorer der kontinuerlig drift er avgjørende.

Denne teknikken bidrar til å minimere nedetiden, redusere kostnadene forbundet med produksjonsstans og sikre effektive operasjoner for installasjon av nye tilkoblingspunkter i eksisterende rørsystemer.

Annet Utstyr 7

Rørsager

Thermotechs rørsager er laget for ulike materialer og behov. Ta kontakt for spesifikasjoner og hjelp.

Kapasitet:
Rør-OD: min. 15 mm. – maks. 1000 mm.
Rørvegg tykkelse: min. 1,5 mm. – maks. 38 mm.

Annet Utstyr 8
Annet Utstyr 9

Normaco Bolt Cold Cutter

Normaco Bolt Cold Cutter er dedikert til å kutte bolter fra flenser og gir en enkel og effektiv løsning for situasjoner der bolter ikke kan åpnes.

Ved å bruke Bolt Cold Cutter kan operatører trygt og presist fjerne bolter. Denne presise kutteprosessen muliggjør rask fjerning av bolter som ellers ville være vanskelige å løsne.

Bolt Cold Cutter er konstruert med et enkelt og lettvekts klemmesystem som enkelt klemmes rundt flensen. Den medfølgende kutteskiven mates ved hjelp av et håndhjul, som sikrer stabil og jevn mating.

Maskinen kan leveres med en elektrisk, hydraulisk eller pneumatisk motor, slik at den kan tilpasses ulike behov. Tekniske spesifikasjoner og mer informasjon finner du her.

Annet Utstyr 10

Normaco Safety Air Device

Normaco Safety Air Device er utviklet med sikkerheten til brukerne i tankene, og det er designet for å muliggjøre sikker bruk av pneumatiske maskiner i samsvar med forskriftene for helse, miljø og sikkerhet (HMS). Dette tilleggsutstyret bidrar til å oppfylle og opprettholde høye standarder for sikkerhetsprotokoller under bruk av Normaco’s pneumatiske utstyr.

Ved å bruke Safety Air Device med Thermotech sine maskiner, legges det til ekstra sikkerhetsegenskaper som inkluderer beskyttelse mot utilsiktet aktivering, nødstoppfunksjoner eller andre sikkerhetsmekanismer. Dette reduserer risikoen for ulykker og skader, og sikrer at operatørene kan bruke utstyret på en trygg måte i samsvar med forskriftene.

  • Nødstopp
  • Startknapp for å motvirke start ved uhell
  • Fotpedal for håndfri bruk
  • Luftfilter, regulator og smører

Mer informasjon og tekniske spesifikasjoner finner du her

Annet Utstyr 11
Annet Utstyr 12

Verktøy for rørsveising

Thermotech har verktøy for ulike behov i forbindelse med rørsveising.

Tekniske spesifikasjoner finner du her Pipe Welding Equipment

Annet Utstyr 13

Skjære- og fugeverktøy

Thermotech har et bredt utvalg av vertøy tilhørende Thermotech-maskinene. Verktøyet er laget av høygrads verktøystål, med 8% kobolt. Vi kan også lage verktøy på mål.

– Skjæreverktøy for rask kutting av rør.
– Skjæreverktøy for simultan kutting og fuging.
– Fugevertøy for perfekt for-sveis.
– Fugeverktøy med utskiftbar innsats for fuging på spesielt harde materialer.
– Fugevertøy for fuging av rør-ende til ID-monterte verktøy for rør-ende.

Annet Utstyr 14
Annet Utstyr 15
Annet Utstyr 16
Annet Utstyr 17
Annet Utstyr 18