KHMS

Thermotechs hovedmål er å garantere helse og sikkerhet for alle personer involvert i våre operasjoner. Vi streber kontinuerlig etter å overholde de strengeste standardene gjennom alle arbeidsfaser og forplikter oss til å ta vare på det omkringliggende miljøet, både internt i våre anlegg og det eksterne miljøet rundt oss.

Vår forpliktelse til ytre miljøansvar innebærer å ta proaktive skritt for å minimere vår påvirkning på naturen. Dette inkluderer effektiv ressursstyring, avfallsreduksjon, og implementering av bærekraftige praksiser. Vi søker også kontinuerlig etter muligheter for å forbedre vår miljøprestasjon gjennom innovasjon og teknologiske løsninger.

Ved å integrere helse, sikkerhet og miljømål i alle våre operasjoner, stræber vi etter å skape en arbeidskultur som ikke bare oppfyller regulatoriske krav, men går utover for å sikre trivsel for våre ansatte og bevare planetens ressurser for kommende generasjoner. På denne måten styrker vi ikke bare vårt omdømme som en ansvarlig organisasjon, men også vår evne til å bidra til en bærekraftig og tryggere fremtid.

image for KHMS
Kvalitet

Et kvalitetskontroll-system med fokus på effektivitet, kontinuerlig forbedring og utvikling, og en null-feil-visjon.

Helse

Abeidsmiljøet i Thermotech skal stimulere til kreativitet, effektivitet og trivsel, og skal ikke bidra til jobbrelaterte sykdommer eller skader.

Miljø

Thermotech AS skal drive sin virksomhet i tråd med prinsippene om en bærekraftig utvikling, og i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Sikkerhet

Vi skal ha null skader på mennesker, utstyr og miljø. Thermotech AS forventer at våre leverandører, kunder, og samarbeidspartnere deler vår ambisjon og visjon rundt dette.

Bærekraft

Som medlem av FN Global Compact gjennom morselskapet Indutrade, forplikter Thermotech seg til å følge de ti grunnleggende prinsippene innen menneskerettigheter, arbeidskraft, miljø og antikorrupsjon. Vi erkjenner at bærekraftig forretningsdrift er ikke bare en plikt, men en mulighet til å bidra positivt til samfunnet og miljøet der vi opererer. Indutrade holdning:

“Indutrade har en langsiktig satsing og perspektiv, og bærekraft er en naturlig del av vår forretningsmodell, med det overordnede forretningsmålet “Bærekraftig lønnsom vekst”. Å drive en bedrift på en ansvarlig måte er avgjørende for langsiktig bærekraftig vekst, utvikling og lønnsomhet. Vi alle streber etter å bygge sterke virksomheter som varer langsiktig og overlever endrede markedsforhold.”

Bærekraft 26.03.24

Thermotechs prioriterte områder for å oppnå FNs bærekraftmål:

  • Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder.
  • Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle.
  • Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre.

Åpenhetsloven

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (Åpenhetsloven) trådte i kraft 1. juli 2022. Thermotech AS skal ivareta hensynet til menneskerettigheter i all vår virksomhet.